Vaktermen bekistingstechniek

Werkwaarde 

De hoofdactiviteit van het bekisten, de tussenreiniging en het ontkisten, om 1 m² bekisting incl. alle nevenactiviteiten te produceren (gemeten in h/m²).

Buigstijfheid 

Mechanische parameter (het product van elasticiteitsmodule en traagheidsmoment). Dragers met dezelfde buigstijfheid buigen, ongeacht het gebruikte materiaal, onder gelijke last en in dezelfde gebruiksomstandigheden even sterk door.

Dubbelzijdige bekisting 

Het normale geval bij het bekisten. Aan beide zijden van de te storten wand staan bekistingselementen die onderling verbonden zijn met bekistingssankers.

Enkelzijdige bekisting 

Deze is vereist als bekistingselementen slechts aan één zijde van de te storten wand geplaatst kunnen worden of als de tegenover elkaar staande bekistingen zo ver van elkaar verwijderd zijn dat doorspannen met bekistingssankers niet zinvol zou zijn.

Valkop 

Opzetstuk voor normaal in de handel verkrijgbare plafondstutten dat de mogelijkheid biedt om een opgelegde of vastgezette vloerbalk met één enkele hamerslag te verlagen. Het verlagingsproces maakt het voortijdig ontkisten van dragers en de daarin ingelegde vloerbekistingselementen mogelijk. Met de kopplaat van de valkop blijft de vloer tijdens het verlagen en ook daarna permanent ondersteund.

Betondruk 

De druk die door het vers ingebrachte beton haaks inwerkt op het bekistingsoppervlak. De grootte van de betondruk wordt voornamelijk bepaald door de volgende factoren: de betonconsistentie, de stortsnelheid (de stijgsnelheid in m/h), de temperatuur van het stortklare beton en de omgeving alsook door de soort en de hoeveelheid van de betontoevoegingen und additieven.

Joch 

Lastsamenvattend dragend element voornamelijk bij de vloerbekisting; b.v. bekistingsdrager als jukdrager.

Capaciteit van het heftuig 

Het draagvermogen van een kraan. Het draagvermogen neemt af naarmate de afstand van de last ten opzichte van het midden van de toren groter wordt en het bepaalt dus welke lasten er binnen het draaibereik getransporteerd kunnen worden.

Kraancyclus 

De tijd waarbinnen het transporteren van een last volledig voltooid is. De kraancyclus eindigt pas op het moment waarop de kraan opnieuw klaar is voor het volgende gebruik.

Kunststof compound constructie (bekistingsplaat) 

Bekistingsplaatconstructie van de nieuwste generatie. Opgebouwd uit diverse lagen kunststof en versterkt met lagen van aluminium of glasmat, bereikt de bekistingsplaat in kunststof compound constructie een veelvoud van de levensduur en het aantal keren gebruik van de conventionele houten bekistingsplaat, aangezien zij niet kan wellen of krimpen.

Bestek

Beschrijving van de prestaties in een lastenboek; wordt beschouwd als onderdeel van het aannemingscontract dat tussen de opdrachtgever en de aannemer wordt afgesloten.

Richtsteun 

een telescopeerbaar trek- en drukvast dragend element voor het afstellen van de bekisting en voor het beveiligen tegen horizontale lasten zoals b.v. wind.

Bekistingsplaat 

Het gedeelte van de bekisting dat rechtstreeks in contact komt met het beton. De bekistingsplaat geeft de gewenste structuur aan de betonoppervlakte.

Bekistingssankers 

Trekelementen voor het vastspannen van de bekistingselementen bij dubbelzijdige bekisting. Deze bestaan tegenwoordig hoofdzakelijk uit draadspindels met tegenplaten en vleugelmoeren.

Zelfverdichtend beton

Het zelfverdichtend beton (ook ZVB genoemd) hoeft tijdens het inbouwen niet verdicht te worden met een trilnaald of met buiten aan de bekistingsplaat aangebrachte buitentrillers. Het ZVB-beton wordt gelijkmatig verdeeld zonder ontmengd te raken, ook in ver verstopte bouwdelen of bij een hoog aandeel wapening, waarbij het tijdens het vloeien vanzelf ontlucht.

Zichtbeton 

Het begrip »zichtbeton« is niet uniform en algemeen geldend gedefinieerd. Over het algemeen zijn er echter »zichtbaar blijvende betonoppervlaktes« mee bedoeld die niet door bepleisteren, verven of spuiten nabewerkt worden en dus een vormgevend element zijn van de architectuur.

Steunbok 

Meestal driehoekige constructies die er uitzien als vakwerk en bedoeld om de lasten bij het enkelzijdig bekisten uit de betondruk weg te leiden.

Ondersteuningsplatform

Een steigerconstructie van gestandaardiseerde systeemdelen voor het afleiden van verticale lasten.

Transportbeton

Gecontroleerd gefabriceerd beton dat gebruiksklaar met truckmixers naar het bouwterrein wordt getransporteerd.

Scheidingsmiddel

Een beschermend middel tegen betonaanhechting voor de bekistingsplaat. Het gebruik van scheidingsmiddelen maakt het ontkisten aanzienlijk gemakkelijker en het beschermt het oppervlak van de bekistingsplaat.

Scheidingsmiddel aanbrengen 

het aanbrengen van scheidingsmiddel op de bekistingsplaat. Het scheidingsmiddel moet uiterst zuinig worden aangebracht zodat er een feilloze betonoppervlakte ontstaat.

Vollewandligger 

Ligger waarbij de riemen niet door gewichtsverminderende roosterstaven, maar over het hele oppervlak met een lijfplaat zijn verbonden.

Verplaatsingstraverse 

Bedoeld om vloertafels of werksteigers met de kraan naar de volgende verdieping te verplaatsen.

 
Bekistinsplaat Volkunststofplaat alkus
MEVA Raamprofiel
... meer dan alleen bekisting
  •  Kies een taal

    Kies uw werelddeel en land Kies een taal (optioneel).

  •  Contact
  •  Zoek

    Zoek op onze site.

  •  Newsletter

    Ontvang elke maand onze newsletter.