1
2
3
4

KENNISGEBIED

Architectuurbouw

In de architectuurbouw worden de eisen die gesteld worden aan de betonoppervlakte, de bekisting en de bekistingsplaat steeds strenger. Gecompliceerde betonrecepturen, een hoge betondruk, filigrane bouwdelen en complexe geometrie vormen een uitdaging voor de bekistingsingenieurs van MEVA. Overtuig u zelf!

Referentiebrochure Architectuurbouw