GEGEVENS & FEITEN

Nieuwbouw van meerdere gebouwencomplexen op de campus van de Hogeschool voor Toegepaste Wetenschappen in Coburg met SB3-vereisten bij wanden en vloeren

Opdrachtgever: Deelstaat Beieren, Ministerie van Wetenschappen

Bouwonderneming: Otto Heil, Eltingshausen

MEVA systemen: Wandbekisting Mammut 350 met massieve kunststof bekistingsplaat alkus, Vloerbekisting MevaDec, elementmethode, MEVA stempels EuMax

Planning: MEVA Schalungs-Systeme, vestiging München

 

PROJECT

Ombouw en uitbreiding van de Hogeschool voor Toegepaste Wetenschappen
Eisen zichtbeton bij wanden en vloeren

Bouwen voor het onderwijs

De Hogeschool voor Toegepaste Wetenschappen in Coburg heeft ongeveer 5.000 studenten – en het worden er steeds meer. Om ook voldoende ruimte te bieden aan deze toestroom, wordt de campus van de hogeschool omgebouwd en uitgebreid. Het "Zentrum für Mobilität und Energie" (ZME) en het ICT- en Mediacentrum krijgt een nieuwbouw. Gebouw 2 met de faculteiten Elektrotechniek en Informatica, Machinebouw, Motorvoertuigentechniek en Toegepaste Natuurwetenschappen wordt gesaneerd.

Onderaanzicht van het plafond in zichtbetonklasse SB3

De 30 cm dikke vloeren moesten worden uitgevoerd met een harmonisch gestructureerd onderaanzicht in zichtbetonkwaliteit SB3. In dit geval koos men voor MevaDec met de elementmethode. De elementen met de massieve kunststof bekistingsplaat alkus voldeden zonder meer aan de verwachtingen, zoals ook te zien is op de foto's onderaan. Bovendien werden de vloeren voor de plafondhoogten van 4,75 m, 5,41 m, 6,36 m en 6,41 m om logistieke en economische redenen bekist met een gering aantal stempeltypes. Bij de hogere plafonds (tot 6,41 m hoog) werd een tussenplatform gestort met losse stempels van de serie MD 400 en ME 200, voor de hoogte 4,75 m en 5,41 m werd gewerkt met EuMax-stempels 550.

Wanden ook in zichtbeton SB3

In samenspraak met de projectleiding en de architecten werden alle wanden gestort met de wandbekisting Mammut 350 en overwegend verhoogd naar 4,75 m. Als de wandhoogten variëren, is het breedteraster van 2,50 m van Mammut 350 altijd een goed hulpmiddel, aangezien er boven op het 3,50 m hoge grote element slechts eenmaal wordt verhoogd met een liggend 1,25 m breed element. Per eenmalige verhoging konden in dit geval alle wandhoogten efficiënt worden bekist: wandhoogte 4,75 m met 3,50 m plus 1,25 m, de wandhoogte 6,41 m met 3,50 m plus 3,00 m. De wanden werden bekist in een feilloze bouwlogistiek van 14 stortfases.

De massieve kunststof bekistingsplaat alkus die in MEVA systemen standaard is, leverde opnieuw het bewijs dat zij zowel bij wanden als bij vloeren altijd hetzelfde hoogwaardige betonoppervlak levert – ook na 14 opeenvolgende stortfases!

 
Bekistinsplaat Volkunststofplaat alkus
MEVA Raamprofiel
... meer dan alleen bekisting
  •  Kies een taal

    Kies uw werelddeel en land Kies een taal (optioneel).

  •  Contact
  •  Zoek

    Zoek op onze site.

  •  Newsletter

    Ontvang elke maand onze newsletter.